Suunittelumittaukset

Suunnittelumittauksia tehdään laadukkaan ja ajantasaisten lähtötietojen hankkimiseksi. Tietosisällöltään tarkat ja luotettavat maastotiedot tuovat kustannustehokkuutta suunnitteluun. Keräämme tietoa nykyaikaisilla ja kustannustehokkailla mittausmenetelmillä maalla, vedessä ja ilmassa.

• Topografinen mittaaminen
• Maastomallit
• Pohjakartat
• 3D-mallinnukset
• Vesi-, viemäri- ja kaapelikartoitukset