Rakennusmittaukset

Pal­ve­lem­me am­mat­ti­tais­toi­ses­ti kaiken tyyppisissä ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vissä mit­tauk­sis­sa. Olem­me eri­kois­tu­neet mm. vaa­ti­viin ras­kaam­man vas­tuun mer­kintä- ja asen­nus­mit­tauk­siin ra­ken­nus- ja maa­ra­ken­nus­työmail­la sekä sil­ta­mit­tauk­sis­sa.

  • Maa- ja vesirakentamisen mittaustyöt
  • Siltamittaukset
  • Talonrakentamisen mittaustyöt
  • Betonirakentamisen mittaustyöt
  • Kallio- ja tunnelilouhinnan mittaukset
  • Teollisuusmittaukset