Inventointimittaus

Saneerauskohteen suunnittelun pohjaksi tarvitaan lähtötilanteen mukainen pohjapiirustus.
Vanhoista rakennuksista ei useinkaan ole yksityiskohtaisia piirustuksia ja varsinkin kellari- ja ullakkotilat on lähes välttämätöntä mitata tyhjästä lähtien ja laatia uudet tarkat piirustukset.
Tällä vältetään kalliita lisätöitä ja viivytyksiä myöhemmässä vaiheessa.

Suunnittelupohjissa on

  • seinien ja aukkojen tarkat paikat korkoineen, seinämateriaalit
  • lattiakorot, luiskat ja tasoerot
  • vapaat korkeudet välipohjaan ja palkkien alla
  • usein myös LVI-putkistot ja -kanavat, lattiakaivot, vesikalusteet
  • leikkauksia tarpeellisista kohdista